ข้อมูลการสอบสัมภาษณ์ การรับรอบ Admission ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคนิคการแพทย์

« กลับหน้ารายชื่อคณะ

คลิกที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูข้อมูล
# หลักสูตร ช่องทางการสอบสัมภาษณ์
1 วท.บ. (กายภาพบำบัด) กายภาพบำบัด มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
2 วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) เทคนิคการแพทย์ มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย