ข้อมูลการสอบสัมภาษณ์ การรับรอบ Admission ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์

« กลับหน้ารายชื่อคณะ

คลิกที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูข้อมูล
# หลักสูตร ช่องทางการสอบสัมภาษณ์
1 วท.บ. (รังสีเทคนิค) รังสีเทคนิค มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
2 วท.บ. (เวชนิทัศน์) เวชนิทัศน์ มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์