ข้อมูลการสอบสัมภาษณ์ การรับรอบ Admission ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเศรษฐศาสตร์

« กลับหน้ารายชื่อคณะ

คลิกที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูข้อมูล
# หลักสูตร ช่องทางการสอบสัมภาษณ์
1 ศ.บ. เศรษฐศาสตรบัณฑิต มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
2 ศ.บ. เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย