ข้อมูลการสอบสัมภาษณ์ การรับรอบ Admission ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะนิติศาสตร์

« กลับหน้ารายชื่อคณะ

คลิกที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูข้อมูล
# หลักสูตร ช่องทางการสอบสัมภาษณ์
1 น.บ. (นิติศาสตร์) นิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
2 น.บ. (นิติศาสตร์) นิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย