ข้อมูลการสอบสัมภาษณ์ การรับรอบ Admission ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศิลปกรรมศาสตร์

« กลับหน้ารายชื่อคณะ

คลิกที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูข้อมูล
# หลักสูตร ช่องทางการสอบสัมภาษณ์
1 ศป.บ. (ทัศนศิลป์) ทัศนศิลป์ มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
2 ศป.บ. (นวัตกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม) มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
3 ศป.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) ออกแบบนิเทศศิลป์ มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย