ข้อมูลการสอบสัมภาษณ์ การรับรอบ Admission ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

« กลับหน้ารายชื่อคณะ

คลิกที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูข้อมูล
# หลักสูตร ช่องทางการสอบสัมภาษณ์
1 สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์) สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
2 อบ.บ. (การออกแบบ) การออกแบบ มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์