ข้อมูลการสอบสัมภาษณ์ การรับรอบ Admission ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเภสัชศาสตร์

« กลับหน้ารายชื่อคณะ

คลิกที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูข้อมูล
# หลักสูตร ช่องทางการสอบสัมภาษณ์
1 ภ.บ. เภสัชศาสตรบัณฑิต มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
2 ภ.บ. เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
3 ภ.บ. เภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย